Address 13240 YODA

DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv3

Confirmed

Total Received29665 YODA
Total Sent16425 YODA
Final Balance13240 YODA
No. Transactions476

Transactions

CoinStake TX45 YODA ×
DTLN7QcQSpZBTMssDxE5mu6audpZiPZHb945 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
23 Confirmations2271.6547309 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DLQxBG88jgYvCBzZG4xwbPsuipo5GEezP545 YODA ×
DLQxBG88jgYvCBzZG4xwbPsuipo5GEezP545 YODA ×
DLQxBG88jgYvCBzZG4xwbPsuipo5GEezP545 YODA ×
DLQxBG88jgYvCBzZG4xwbPsuipo5GEezP545 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
149 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DEfCqsHLWav2kWzgyeHfgFb6JZFUm8fbzA45 YODA ×
DEfCqsHLWav2kWzgyeHfgFb6JZFUm8fbzA45 YODA ×
DEfCqsHLWav2kWzgyeHfgFb6JZFUm8fbzA45 YODA ×
DEfCqsHLWav2kWzgyeHfgFb6JZFUm8fbzA45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
255 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DEfHLktnKzb8Miu49JJcaqLxmWnHcZPVhL45 YODA ×
DEfHLktnKzb8Miu49JJcaqLxmWnHcZPVhL45 YODA ×
DEfHLktnKzb8Miu49JJcaqLxmWnHcZPVhL45 YODA ×
DEfHLktnKzb8Miu49JJcaqLxmWnHcZPVhL45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
307 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DJMfbHtiYFuLTdk9EUjPZojA58grKadVze45 YODA ×
DJMfbHtiYFuLTdk9EUjPZojA58grKadVze45 YODA ×
DJMfbHtiYFuLTdk9EUjPZojA58grKadVze45 YODA ×
DJMfbHtiYFuLTdk9EUjPZojA58grKadVze45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
311 Confirmations8771.61892367 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DMcR7qU56Y3D6Em9ha33bnyeppkD1VAs8545 YODA ×
DMcR7qU56Y3D6Em9ha33bnyeppkD1VAs8545 YODA ×
DMcR7qU56Y3D6Em9ha33bnyeppkD1VAs8545 YODA ×
DMcR7qU56Y3D6Em9ha33bnyeppkD1VAs8545 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
312 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DHegNcax9pDdi2yxiqQzgRffen4NbPKQLA45 YODA ×
DHegNcax9pDdi2yxiqQzgRffen4NbPKQLA45 YODA ×
DHegNcax9pDdi2yxiqQzgRffen4NbPKQLA45 YODA ×
DHegNcax9pDdi2yxiqQzgRffen4NbPKQLA45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
369 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DPmv4v52VDmzc1fCHQrUZ54apgFGoc7Gbv45 YODA ×
DPmv4v52VDmzc1fCHQrUZ54apgFGoc7Gbv45 YODA ×
DPmv4v52VDmzc1fCHQrUZ54apgFGoc7Gbv45 YODA ×
DPmv4v52VDmzc1fCHQrUZ54apgFGoc7Gbv45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
370 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
D6SLf1K8DjXwGfCozmzvoxjwALBXohL8po45 YODA ×
D6SLf1K8DjXwGfCozmzvoxjwALBXohL8po45 YODA ×
D6SLf1K8DjXwGfCozmzvoxjwALBXohL8po45 YODA ×
D6SLf1K8DjXwGfCozmzvoxjwALBXohL8po45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
413 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DEfCqsHLWav2kWzgyeHfgFb6JZFUm8fbzA45 YODA ×
DEfCqsHLWav2kWzgyeHfgFb6JZFUm8fbzA45 YODA ×
DEfCqsHLWav2kWzgyeHfgFb6JZFUm8fbzA45 YODA ×
DEfCqsHLWav2kWzgyeHfgFb6JZFUm8fbzA45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
569 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DJZm6jPaawebo9qN4XUA9RaA7TgKH15EyM45 YODA ×
DJZm6jPaawebo9qN4XUA9RaA7TgKH15EyM45 YODA ×
DJZm6jPaawebo9qN4XUA9RaA7TgKH15EyM45 YODA ×
DJZm6jPaawebo9qN4XUA9RaA7TgKH15EyM45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
612 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
D6SLf1K8DjXwGfCozmzvoxjwALBXohL8po45 YODA ×
D6SLf1K8DjXwGfCozmzvoxjwALBXohL8po45 YODA ×
D6SLf1K8DjXwGfCozmzvoxjwALBXohL8po45 YODA ×
D6SLf1K8DjXwGfCozmzvoxjwALBXohL8po45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
653 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DQnb6CfL1WDttYhbMpxWoLXLgreSU3rcdB45 YODA ×
DQnb6CfL1WDttYhbMpxWoLXLgreSU3rcdB45 YODA ×
DQnb6CfL1WDttYhbMpxWoLXLgreSU3rcdB45 YODA ×
DQnb6CfL1WDttYhbMpxWoLXLgreSU3rcdB45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
796 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DQZi8nSikEb2VgM78suX3X8vk2HcxwYgXf45 YODA ×
DQZi8nSikEb2VgM78suX3X8vk2HcxwYgXf45 YODA ×
DQZi8nSikEb2VgM78suX3X8vk2HcxwYgXf45 YODA ×
DQZi8nSikEb2VgM78suX3X8vk2HcxwYgXf45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
1035 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
D77PTcjQm43SMhFJGZeSgQ6esiK8CFbiyk45 YODA ×
D77PTcjQm43SMhFJGZeSgQ6esiK8CFbiyk45 YODA ×
D77PTcjQm43SMhFJGZeSgQ6esiK8CFbiyk45 YODA ×
D77PTcjQm43SMhFJGZeSgQ6esiK8CFbiyk45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
1587 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
D8mG186GGzhuZi1MAFDqYjfMHgVnZDSknu45 YODA ×
D8mG186GGzhuZi1MAFDqYjfMHgVnZDSknu45 YODA ×
D8mG186GGzhuZi1MAFDqYjfMHgVnZDSknu45 YODA ×
D8mG186GGzhuZi1MAFDqYjfMHgVnZDSknu45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
1592 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DQMreHxpyPwzg96kPSqV72acMtRUERZcJa45 YODA ×
DQMreHxpyPwzg96kPSqV72acMtRUERZcJa45 YODA ×
DQMreHxpyPwzg96kPSqV72acMtRUERZcJa45 YODA ×
DQMreHxpyPwzg96kPSqV72acMtRUERZcJa45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
1647 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DRrQsVBYv6pduUhn6dnHNGCwrwPjCLDL1r45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
1743 Confirmations2272.90473091 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
D88xh6ADPim6nKsKZHfYGfsfVWWYandJAF45 YODA ×
D88xh6ADPim6nKsKZHfYGfsfVWWYandJAF45 YODA ×
D88xh6ADPim6nKsKZHfYGfsfVWWYandJAF45 YODA ×
D88xh6ADPim6nKsKZHfYGfsfVWWYandJAF45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
1870 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DKQqoXcbqdkthqHHpxcoPgfJfxcKre7ikx45 YODA ×
DKQqoXcbqdkthqHHpxcoPgfJfxcKre7ikx45 YODA ×
DKQqoXcbqdkthqHHpxcoPgfJfxcKre7ikx45 YODA ×
DKQqoXcbqdkthqHHpxcoPgfJfxcKre7ikx45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
1922 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DJUrwZmckrJi6XENCcGidDvBJujTHRegCy45 YODA ×
DJUrwZmckrJi6XENCcGidDvBJujTHRegCy45 YODA ×
DJUrwZmckrJi6XENCcGidDvBJujTHRegCy45 YODA ×
DJUrwZmckrJi6XENCcGidDvBJujTHRegCy45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
2001 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
D99uNx25x2mkoz6GREHosMTa6P9NHxTxsm45 YODA ×
D99uNx25x2mkoz6GREHosMTa6P9NHxTxsm45 YODA ×
D99uNx25x2mkoz6GREHosMTa6P9NHxTxsm45 YODA ×
D99uNx25x2mkoz6GREHosMTa6P9NHxTxsm45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
2074 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DReJK4djgmwGmp4Zs1thyKdWaDGosNthKk45 YODA ×
DReJK4djgmwGmp4Zs1thyKdWaDGosNthKk45 YODA ×
DReJK4djgmwGmp4Zs1thyKdWaDGosNthKk45 YODA ×
DReJK4djgmwGmp4Zs1thyKdWaDGosNthKk45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
2164 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
DBKnKySa45u6NSGJkzydCV1DV37ruBdq1G45 YODA ×
DBKnKySa45u6NSGJkzydCV1DV37ruBdq1G45 YODA ×
DBKnKySa45u6NSGJkzydCV1DV37ruBdq1G45 YODA ×
DBKnKySa45u6NSGJkzydCV1DV37ruBdq1G45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
2225 Confirmations8771.61892361 YODA
CoinStake TX45 YODA ×
D7vfU1VMqwm3ZymK6TrAuvd8Dppz5xpusg45 YODA ×
D7vfU1VMqwm3ZymK6TrAuvd8Dppz5xpusg45 YODA ×
D7vfU1VMqwm3ZymK6TrAuvd8Dppz5xpusg45 YODA ×
D7vfU1VMqwm3ZymK6TrAuvd8Dppz5xpusg45 YODA ×
DGc18gk26A2QqaWgZbW8VgvR4bvUKBXKv345 YODA ×
Fee: 0 YODA
2243 Confirmations8771.61892361 YODA